कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

जाजरकोट


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 एक निर्वाचन क्षेत्र एक पकेट कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना|| 2076-10-05 admin View
2 प्रस्ताव आह्ववानको सूचना २ || 2076-07-08 admin View
3 प्रस्ताव आह्ववानको सूचना || 2076-07-08 admin View
4 बिशिस्ट जातका पशुपंन्छी प्रावर्धन कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना || 2076-09-06 admin View
5 एक जिल्ला दुई पकेट कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना || 2076-10-05 admin View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जाजरकोट
Last Updated: 2021/04/28
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.